Pages Navigation Menu

O školce

REŽIM DNE

7:00 – 8:30 nástup dětí (pozdější příchod po dohodě)
7:00 – 8:30 příchod dětí, spontánní činnosti, pohybové chvilky, zpívání
8:30 – 9:00 řízené činnosti
9:00 – 9:30 svačina
9:30 – 10:00 řízené činnosti
10:00 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:15 oběd, hygiena
12:15 – 14:00 ukládání k spánku, čtení pohádky, spánek
14:00 – 14:30 vstávání, svačina
14:30 – 17:00 individuální i kolektivní spontánní činnost, rozchod dětí

INFORMACE O MINIŠKOLCE
Miniškolka Spirálka sídlí v centru Turnova (Antonína Dvořáka 2243). Projekt je podporován Evropským sociálním fondem Evropské unie. Kapacita miniškolky je 20 dětí, provozní doba v pracovních dnech je od 7 do 17 hodin. Přijímáme děti od 2 let (i mladší), pleny ani dudlík nejsou překážkou. O děti pečují kvalifikované pečovatelky. Poskytujeme také logopedickou péči.

Zajišťujeme celodenní stravu, která svou pestrostí a vyvážeností odpovídá nutričnímu doporučení. Dopolední a odpolední svačiny připravujeme sami, obědy jsou dováženy z Nemocnice Turnov. Program i režim dne rámcově odpovídá osnovám mateřských škol, s přihlédnutím k věku a individuálním potřebám dětí.

Miniškolka Spirálka je kmenovou součástí unikátního prostoru SPIRÁLA TURNOV, který v sobě kloubí moderní co-workingové pracoviště, velký sál pro konání seminářů, přednášek a konferencí, kanceláře k pronájmu, kavárnu. Tento prostor založený na myšlence tzv. HUB prostoru vznikl v centru města Turnov a je určen jako společenské centrum pro setkávání lidí z podnikatelské sféry, neziskových organizací, státní správy a široké veřejnosti za účelem vzdělávání, práce i odpočinku. Projekt se zaměřuje na řešení situace v oblasti rovných příležitostí. Všechny organizace zapojené do projektu se zabývají vzděláváním dospělých či zprostředkováním zaměstnání a spolupracují s mnoha dalšími organizacemi působícími ve sféře obchodu, výroby či služeb, ve školství, sociálních službách, ve státní správě a samosprávě, v médiích. Projekt tak může prostřednictvím dobrého příkladu působit i na další organizace v širším regionu Libereckého kraje tím, že nastartuje opatření vedoucí k naplňování principu rovných příležitostí do praxe a zlepšení podmínek pro snazší sladění rodinného a pracovního života rodičů s dětmi.